Onsdag den 5. februar 2020, kl. 19.00 på Ebsens Hotel.

Maribo Turistforening for Nord-, Syd- og Midtlolland vil være vært for kaffe og kage under generalforsamlingen.

Derudover vil der være foredrag med Lensgreve Christoffer Knuth: Knuthenborg nu og i fremtiden

Turistforeningen for Nord-, Syd- og Midtlolland vedtægter kan ses på www. mariboturist.dk eller kan tilsendes pr. mail info@mariboturist.dk

Af hensyn til kaffe bedes man tilmelde sig til generalforsamlingen senest den 31. januar 2020 til info@mariboturist.dk eller telefon 22158202
(Max Christensen/formand). Det vil være muligt at bestille en ret efter køk- kenchefens valg til en pris á 195,- kr. per person inden generalforsamlingen (serveres kl. 18.00). Bestilles ligeledes senest den 31. januar 2020 på info@mariboturist.dk eller telefon 22158202 (Max Christensen/formand).

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og bestyrelsen forslag for anvendelse af overskud eller dækning af tab i det godkendte regnskab

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg for 2 år a. Bodil Clemmesen modtager genvalg
b. Ole Brorsen modtager genvalg
c. Max Christensen modtager genvalg

d. Anna Bruhn udtrådt
5. Valg af bestyrelse suppleant – på valg for 1 år

6. Valg af 2 revisorer
a. Søren Bursche modtager genvalg
b. Tommy Lindegård Nielsen modtager genvalg

7. Fastsættelse af kontingent for privatpersoner

8. Forslag fra medlemmerne (Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal af medlemmer indleveres skriftligt til bestyrelsens formand via mail info@mariboturist.dk senest 8 dage før generalforsamlingen

9. Eventuelt

 

Med venlig hilsen
Maribo Turistforening for Nord-, Syd- og Midtlolland

Max Christensen

Formand, Maribo Turistforening

Shares

Del

Del dette indlæg med dine venner

Shares