Sommeren i år har virkelig været en stor succes og turistsæsonen går så småt på hæld.

Lidt fra vores vægter

“Hej vægter, klokken er slagen…” Sæsonen startede med en overraskelse, fordi der pludselig kun var to vægtere til at klare sommerens vægterture: Jan Sommer Kjær og Terkel Jakobsen. De ca. 20 offentlige vægterture blev dog hurtigt fordelt, og tirsdag og torsdag aftener stod vi parate til at tage folk med på vores gratis aftentur gennem den gamle bydel i Maribo. Vi startede ved Sct. Hans og sluttede ved udgangen af august. De sidste ture i august blev rigtige nattevandringer. En masse mennesker fulgte med på turene i løbet af sommeren, og der har uden tvivl været flere med end nogensinde. Op til 4 gange kom der i øvrigt ganske overraskende en hel busfuld, som ville med på vægterturen. Kun én aften forhindrede voldsomt regn- og stormvejr, at turen blev gennemført i sin fulde længde. Det har været fint for os vægtere på vegne af Maribo Turistforening at kunne fortælle rigtig mange besøgende om Maribo historie på en saglig, men også humoristisk måde. De fleste var gæster fra andre dele af Danmark, men på flere ture var der også udenlandske turister med, som så fik en sporadisk oversættelse, hvis det var nødvendigt. Sidste tur d. 30. august blev fulgt af en journalist og en fotograf fra “Folketidende”. Det resulterede næste dag i en helsides-reportage og fine fotos i avisen. Fin PR for vægterturene. Vi fik den aften sunget både et nyt vers om Maribo til vægtersangen og visen om en af byens originaler fra Søndergade; Tutli Hase. Forfatteren Karen Zubari har på grundlag af Georg Wiingårds beretninger skrevet en form for skillingsviser om ham og andre af Lollands særlige figurer. Blandt deltagerne på denne årets sidste tur var så ganske overraskende for os netop Karen Zubari. Vi håber, at vi ikke har skuffet hende. I løbet af sommeren havde vi flere gange en meget interesseret Mariboborger med på turen. Han medbragte sit kamera og tog mange fine fotos. Det har resulteret i, at han nu er i vægteruniform! Ny i vægterteamet er nu den “gamle” Maribodreng: Lynge Nielsen. Hans viden og kendskab til byen er formidabel, så vi ser frem til at dele vægtertjansen med ham.

 

Vægtertræf 2018 i Vejle

Hvert år inviterer “Danmarks Vægterlaug” til et weekendtræf for alle vægtere i hele landet. I år var det Vejles tur, ligesom vi var det i Maribo for 2 år siden. Ca. 26 vægtere fra mange byer deltog, mange med ledsagere. Vi var alle tre med fra Maribo. I løbet af to-tre dage får vi mulighed for at udveksle erfaringer, for selv om “vægterideen” er den samme, er der ret store lokale forskelle, især på organisationen bag vægterne. Hver by har f.eks. sin egen udformning af en vægteruniform, hvor vores Maribo-udgave er meget beskeden i forhold til flere andre med mange bånd og medaljer. Vi blev behørigt modtaget på Vejles rådhus af en repræsentant fra byrådet. Undervejs besøgte vægterne nogle af de lokale værtshuse, hvor vi bidrog til underholdningen med sang og beretninger. Med fanen i spidsen på den flotte gågade satte vi vores præg på byen et par dage. De lokale vægtere fortalte naturligvis om deres bys historie, ligesom der også blev lejlighed til at besøge “Kongerens Jelling”, et fantastisk moderne formidlingssted for sagnhistorien og de berømte Jellingsten tæt ved Vejle. Mange vægtere er formidable til at fortælle og synge, så der blev også lejlighed til varmt og hyggeligt samvær på tværs af landet. Vi bidrog med visen om “Tutli Hase”. Søndag sluttede træffet stemningsfuldt med deltagelse af alle vægterne i en moderne rytmisk gudstjeneste i en af de lokale kirker. Kombinationen af den gamle vægtersang og de moderne rytmer gik fint. Næste år har Ribe inviteret til vægtertræf.

Lynge, Jan og Terkel

Turistbureauet

Sommeren har været præget af mange, mange besøgende fra mange forskellige lande bl.a. Canada, Sydamerika, New Zealand.

Gæsterne er meget glade for den ny placering af turistbureauet og samarbejdet med Museum Lolland-Falser, som gør at turistbureauet kan have udvidet åbningstider og dermed servicere endnu flere turister.

Onsdagsmarked

Det gode vejr i juli & august har gjort at vores onsdagsmarked var vel besøgt hver eneste gang. Mange turister og også Maribonitter har taget turen til Maribo og gjort onsdagsmarked til en stor succes i år, som helt sikkert også vil vende tilbage igen i 2019.

Facebook

Nogle af jer har nok allerede set, at Maribo Turistforeningen er kommet på Facebook. Gruppen er offentlig og det er uforpligtende at være medlem af denne side. Her vil der løbende komme nyheder, medlemsarrangementer og andre interessante tiltag.

Bliv medlem

Det er vigtigt, at Turistforeningen støttes og bakkes op af lokalsamfundet, så vi kan varetage det fremtidige turistarbejde både lokalt og i et samarbejde med andre turistaktører på Lolland-Falster.

Så fortæl naboer, familien, venner og kolleger om vores forening, så endnu flere kan blive en del af fællesskabet.

Ønsker man at blive medlem af Maribo Turistforening kan formand Stefanie Kauschwitz Krøyer kontaktes på info@mariboturist.dk

Bestyrelse

Maribo Turistforening
For Nord- Syd og Midtlolland

 

Shares

Del

Del dette indlæg med dine venner

Shares